نمایش دادن همه 6 نتیجه

اوره فسفات

تماس بگیرید
 • نام برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 35494

 • گرید: +A

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گستر آسیا*

سولفات پتاسیم (سولوپتاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سولوپتاس

 • برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 33408

 • کلر: زیر نیم (در حد صفر)

 • حلالیت بسیار بالا

 • گرید: +A

 • بهبود میزان تولید

 • بهبود قابلیت انبارداری

 • بهبود کیفیت محصولات (رنگ و طعم)

 • بسته بندی: کیسه 25کیلویی

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گستر آسیا*

کلات آهن 6% ارتو-ارتو 5

تماس بگیرید
 • نام برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 93263

 • بسته بندی: 1 کیلوگرم

 • کارتن: 14 کیلوگرم

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گستر آسیا*

مونو آمونیوم فسفات

تماس بگیرید
 • نام برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 75733

 • کلر زیر نیم (در حد صفر)

 • گرید: +A

 • بسته بندی: کیسه 25کیلویی

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گسترآسیا*

مونو پتاسیم فسفات

تماس بگیرید
 • نام برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 52135

 • گرید: +A

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گسترآسیا*

نیترات کلسیم

تماس بگیرید
 • نام برند: مرکم

 • تولید کننده: آلمان

 • ثبت کودی: 56414

 • گرید: +A

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

 • نماینده انحصاری توزیع کشوری: *شرکت صدگل گستر آسیا*