نمایش 1–12 از 35 نتیجه

20-20-20 هورتیپراد اگرونوتریشن

 • نام تجاری: 20-20-20 NPK

 • محصول: شرکت اگرونوتریشن فرانسه

 • شماره ثبت: 28322

 • تامین متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم، مناسب جهت رشد رویشی گیاه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • بسته بندی: 2 و 10 کیلوگرمی

آلسیگول توتال

تماس بگیرید
 • کشور تولیدکننده: فرانسه

 • شرکت تولیدکننده: اگرونوتریشن

 • حاوی عصاره جلبک دریایی

 • شماره ثبت کودی: 07320

 • شرکت واردکننده: مزرعه فراز آسمان

 • بسته‌بندی: 1 لیتری

آهن 6% اورتو 4.8 دملاین

تماس بگیرید
 • نام تجاری: آهن EDDHA با ایزومر اورتو اورتو 5

 • محصول:  شرکت دملاین اسپانیا

 • شماره ثبت: 90059

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانول قهوه ای رنگ

 • بسته بندی : 1 کیلوگرمی

آهن ارتو-ارتو 4/8 (هلیوپتاس)

تماس بگیرید
 • محصول : شرکت هلیوپتاس فرانسه

 • وارد کننده:مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 79736

 • بسته بندی :  1 کیلوگرمی

 • .

اوره فسفات اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 45541

 • وضعیت ظاهری: کریستال سفید رنگ

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

سولفات پتاسیم (مستر سوپ)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: Mr. SOP

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • با حلالیت بالا

 • شماره ثبت: 10157

 • شرکت واردکننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر

 • بسته بندی: کیسه 25کیلوگرمی

 

سولفات پتاسیم (هلیوپتاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سولوپتاس

 • محصول: شرکت هلیوپتاس فرانسه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر سفید رنگ

 •  شماره ثبت: 37377

 • بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی

سیل اکتیو

تماس بگیرید
 • کشور تولیدکننده: فرانسه

 • شرکت تولیدکننده: اگرونوتریشن

 • شماره ثبت کودی: 37578

 • شرکت واردکننده: مزرعه فراز آسمان

 • بسته‌بندی: 1 لیتری

کلات آهن 13% اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 09195

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات آهن 6% (ارتو-ارتو 4/8) اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 98424

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات بوروزینک اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 82918

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات روی 15% اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 39349

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی