نمایش 1–12 از 21 نتیجه

آبامکتین (ورتی مک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ورتی مک

 • حشره کش و کنه کش با خاصیت تماسی، گوارشی

 • فعالیت سیستمیک محدود

 • امولسیون: 1.8 %

 • شرکت تولید کننده: سازگان شیمی

 • امکان استفاده: در خاک پوششی به صورت اسپری روی سطح خاک

 • حجم: 500 سی سی

 • دوره کارنس: 7 روز

 • مشخصات فنی: مایع و حلال در آب

 • مناسب برای سالن های پرورش قارچ و گلخانه ها

اتیون (ستیون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ستیون

 • حشره کش و کنه کش تماسی-گوارشی و غیر سیستماتیک

 • امولسیون: 47%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • میزان ماده موثره: 480 گرم بر لیتر

 • دورره کارنس: حداقل بین سم پاشی تا برداشت محصول 4 هفته طول میکشد.

 • حجم: 500 سی سی

استوکلر (سورپاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سورپاس

 • علفکش انتخابی و پیش رویشی مزارع ذرت

 • امولسیون: 50%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: ندارد

 • حجم: 500 سی سی

ایمیداکلوپراید (کنفیدور)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: کنفیدور

 • حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی

 • سوسپانسیون: 35%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداقل 21-15 روز است.

 • حجم: 0.5 لیتری پلی اتیلن

ایندوکساکارب (آوانت)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: آوانت

 • حشره‌کش با اثر تماسی

 • امولسیون: 15%

 • شرکت تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: 10 روز

 • حجم: 250 سی سی

 • .

بروموپروپیلات (نئورون)

 • نام تجاری: نئورون

 • کنه کش غیر سیستمیک و تماسی

 • امولسیون: 25%

 • تولیدکننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول نباید کمتر از 14 روز باشد.

 • حجم: 1 لیتری

پنکونازول (توپاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: توپاس

 • قارچ کش سیستمیک

 • امولسیون: 20%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس:فاصله زمانی آخرين سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز است

 • حجم: 250 سی سی

تریفلورالین (ترفلان)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ترفلان

 • علف کش انتخابی و پس رویشی (بذرکش) با تاثیر طولانی

 • امولسیون: 48%

 • میزان ماده موثره: 480 گرم بر لیتر

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • حجم: 500 سی سی

توفوردی+ام ث پ آ

تماس بگیرید
 • نام تجاری: یو 46 کمبی فلوید

 • علفکش هورمونی_سیستمیک و انتخابی

 • امولسیون: 67.5%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: ندارد.

 • حجم: 1 لیتری

دیازینون (بازودین)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • نام تجاری: بازودین

 •  غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی و تنفسی

 • امولسیون: 60%

 • ماده موثره: 600 گرم بر لیتر

 • درجه :سمیت Acute oral LD 50 for rats: 1250 mg/kg

 • دوره کارنس: فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۰ روز می باشد

 • تولید کننده: شرکت سازگان شیمی

 • بسته بندی:  0.5 لیتری

دیمتوات (رکسیون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: رُکسیون

 • حشره کش سیستمیک، گوارشی با طیف وسیع

 • امولسیون: 40%

 • تولیدکننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • حجم: 500 سی سی

روغن امولسیون شونده (ولک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ولک

 • حشره کش و کنه کش عمومی و تماسی

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • ماده موثره: روغن معدنی 80% (با درجه سولفوناسیون 92%)

 • مواد همراه: 20%

 • دوره کارنس: فاصله بین آخرین روغن پاشی تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته می باشد

 • حجم: 1 و 4 لیتری پلی اتیلن و 20 لیتری سطل