نمایش 1–12 از 27 نتیجه

اتیون (ستیون)

تماس بگیرید
 • حشره کش و کنه کش

 • غیرسیستمیک با خاصیت تماسی-گوارشی

 • امولسیون: 47%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری کوئکس/پت و 1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10عددی

استامی پراید

تماس بگیرید
 • نام تجاری: موسپیلان

 • حشره کش

 •  سیستمیک با اثر نفوذی و با فعالیت Translaminar تماسی-گوارشی.

 • سوسپانسیون: 20%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 250گرمی فویل

 • کارتن: 40عددی

امامکتین بنزوات+ایندوکساکارب (ایندومکت)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • غیرسیستمیک با اثر تماسی-گوارشی که با حرکت ترنسالمینـار به بافت گیاه نفوذ پیدا میکند

 •  برای مبارزه با کرم طوقه بر چغندر قند

 •  SC : 9%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 250 سی سی کوئکس و نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 10عددی

ایمیداکلوپراید (کنفیدور)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: موسپیلان

 • حشره کش

 •  سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی

 • برای کنترل آفات مهم گیاهی به ویژه حشرات مکنده نظیر پسیل پسته، انواع شته، پروانه مینوز و زنجره انگور

 • SC: 35%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پلی‌اتیلن/پت/کوئکس و 250سی‌سی پلی‌اتیلن

 • کارتن: 24 و 35عددی

ایندوکساکارب (آوانت)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • تماسی - گوارشی

 • برای مبارزه با کرم قوزه پنبه، کرم پیله خوار نخود، کرم سیب، کرم میـوه خـوار گوجه فرنگی و کرم غالف خوار سویا

 • SC : 15%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 250 سی سی

 • کارتن: 35عددی

پرمترین

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • غیرسیستمیک با اثر تماسی-گوارشی و تنفسی

 • EC: 25%

 • برای مبارزه با مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودنیای چغندر قند

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی : 1 لیتری

پروفنفوس (کوراکرون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: کوراکرون

 • حشره کش و کنه کش

 • غیر سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی و تنفسی

 • برای مبارزه با کرم قوزه پنبه

 •  EC : 50%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری بطری آلومینیوم و 1لیتری کوئکس

 • کارتن: 10عددی

پیری پروکسی فن (آدمیرال)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: آدمیرال

 •  حشره کش هورمونی که مانع رشد الرو و تبدیل آن به حشره کامل می گردد

 • برای کنترل عسلک پنبه و شپشک قهوهای مرکبات

 •  EC : 10%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10عددی

پیریمیکارب (پریمور)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: پریمور

 • شته کش

 •  شته کش انتخابی با اثر سیستمیک، تماسی، تدخینی و نفوذی با قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ

 • برای کنترل شته توتون و انواع شته ها در محصوالت سبزی و صیفی و گل رز

 •  WP : 50%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی : نیم کیلویی فویل

 • کارتن: 10عددی

تیامتوکسام (مموری)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: مموری

 •  حشره کش

 •  سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی سریع

 • برای کنترل آفات مکنده شامل پسیل پسته و سفید بالک جالیز

 •  SC : 24%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1 و 0.5 لیتری کوئکس - 250cc پلی اتیلن

تیامتوکسام+لامبداسای هالوترین (افوریا)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • سیستمیک با اثر تماسی گوارشی سریع

 • SC: 24/7%

 • برای مبارزه با سفید بالک جالیز و سن سبز پسته

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری

تیودیکارب (لاروین)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: لاروین

 • حشره کش

 • سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی

 • برای مبارزه با کرم قوزه پنبه، تریپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته

 •  DF : 80%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: قوطی جار 500گرمی

 • کارتن: 10عددی