نمایش 1–12 از 280 نتیجه

10-52-10 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

12-12-36 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 59923

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

15-05-30 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 79536

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

20-20-20 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 00225

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

20-20-20 هورتیپراد اگرونوتریشن

 • نام تجاری: 20-20-20 NPK

 • محصول: شرکت اگرونوتریشن فرانسه

 • شماره ثبت: 28322

 • تامین متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم، مناسب جهت رشد رویشی گیاه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • بسته بندی: 2 و 10 کیلوگرمی

PH گارد

تماس بگیرید
 • خانواده تریتاسول

 • شماره ثبت: 56137

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 100_250 سی سی در 1000 لیترآب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 250 سی سی

Supreme 77 (اسید هیومیک‌)

تماس بگیرید
 • خانواده سوپرهیوم

 • اسید هیومیک مایع

 • شماره ثبت: 74604

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 10_20 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 5 لیتری

آبامکتین (ورتی مک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ورتی مک

 • حشره کش و کنه کش با خاصیت تماسی، گوارشی

 • فعالیت سیستمیک محدود

 • امولسیون: 1.8 %

 • شرکت تولید کننده: سازگان شیمی

 • امکان استفاده: در خاک پوششی به صورت اسپری روی سطح خاک

 • حجم: 500 سی سی

 • دوره کارنس: 7 روز

 • مشخصات فنی: مایع و حلال در آب

 • مناسب برای سالن های پرورش قارچ و گلخانه ها

آبامکتین (ورتی مک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ورتی مک

 • حشره کش و کنه کش

 •  تماسی-گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

 •  برای مبارزه با مینوز سبزی، صیفی و کنه زنگار مرکبات

 •  EC: 1.8%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری و یک لیتری آلومینیوم و کوئکس

 • کارتن: 24 و 10 عددی

آترازین (گزاپریم)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی، سیستمیک

 • نام تجاری: گزاپریم

 • پودر با قابیلت حل شوندگی: 80%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 1 کیلوگرمی

آترازین (گزاپریم)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: گزاپریم

 • انتخابـی، سیستمیـک، بازدارنـده عمـل فتوسنتــز و مداخلـه در سایـر فرایندهای آنزیمی

 • برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله در مزارع ذرت، سورگوم، نیشکر و همچنین اراضی غیر زراعی

 • WP : 80%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1کیلویی فویل

 • کارتن: 6 تایی

آزوکسی استروبین+دیفنوکونازول (اورتیواتاپ)

تماس بگیرید
 • قارچ کش سیستمیک با دامنه تاثیر گسترده

 • سوسپانسیون: 32.5.%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 2 تا 3 روز

 • بسته بندی: 250 سی سی