نمایش دادن همه 12 نتیجه

اتیون (ستیون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ستیون

 • حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی

 • امولسیون: 47%

 • محصول: هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • این سم به همراه روغن برای سمپاشی درختان در حل استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه و شپشک ها مصرف می گردد.خاصیت گیاه سوزی بجز در بعضی انواع سیب ندارد.

 • دوره کارنس: 15 روز

 • بسته بندی : 1 لیتری

استامی پراید (موسپیلان)

تماس بگیرید
 • حشره کش سیستمیک با فعالیت ترانسلامینار و تاثیر تماسی و گوارشی

 • پودر قابل حل در آب: 20%

 • محصول: اگروالاید هند و رینبو چین

 • شرکت وارد کننده : کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: پسته 28 تا 42 روز و سیب 14 روز

 • مدیریت کاربرد: عدم استفاده برای نسل 4 و 5 پسیل پسته

 • بسته بندی :250 گرمی

امامکتین بنزوات (بکچی)

تماس بگیرید
 • حشره کش تماسی،گوارشی،نفوذی و تا حدودی سیستمیک و انتخابی

 • گرانول قابل حل در آب: 5%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 7 روز

 • بسته بندی: 100 گرمی

امامکتین بنزوات+لوفنورون (پروکلیم فیت)

تماس بگیرید
 • امامکتین یک لارو کش است که باعث بلوک شدن سیگنال های عصبی می شود.

 • لوفنورون از گروه IGRs بوده و از سنتز کتین جلوگیری و مانع رشد حشره می گردد.

 • گرانول قابل پخش در آب: 50%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 7 روز

 • بسته بندی: 100 گرمی

ایمیداکلوپراید (کنفیدور)

تماس بگیرید
 • حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده

 • سوسپانسیون: 35%

 • محصول: اگرولایف ساینس هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: پنبه،توتون و پسته 10 روز و مرکبات 21 روز می باشد.

 • بسته بندی: 500 سی سی

تیامتوکسام+لامبداسای هالوترین (افوریا)

تماس بگیرید
 • حشره کش تماسی،نفوذی و گوارشی با خاصیت سیستمیک

 • سوسپانسیون: 24.7%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: خیار 3 روز و پسته 50 روز

 • بسته بندی: 250 سی سی

دلتامترین (دسیس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: دسیس

 • حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع

 • امولسیون: 2.5 %

 • محصول: اگروالاید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 3 روز

 • بسته بندی : 1 لیتری

دیکلرووس

تماس بگیرید
 • حشره کش تماسی و گوارشی و تدخینی و نفوذی
 • امولسیون: 50%
 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا
 • دوره کارنس: 3 روز
 • بسته بندی : 1 لیتری

دیمتوات (رُکسیون)

تماس بگیرید
 • حشره کش سیستمیک،تماسی و گوارشی

 • امولسیون: 40%

 • محصول: اگروالید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 14 تا 21 روز،بسته به شرایط اقلیمی و نوع آفات

 • بسته بندی : 1 لیتری

سایپرمترین

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ریپکورد

 • حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

 • امولسیون: 40%

 • محصول: اگروالاید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 21 روز

 • بسته بندی : 500 سی سی

فن والریت (سومیسیدین)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سومیسیدین

 • حشره کش غیرسیستمیک تماسی، گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی

 • امولسیون: 20%

 • محصول: اگروالاید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 14 روز

 • بسته بندی : 1 لیتری

مالاتیون

تماس بگیرید
 • نام تجاری: مالتوس

 • حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی و با کمی خاصیت تنفسی،کنه کش

 • امولسیون: 57%

 • محصول: ایندوارگانیکس هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 1 لیتری