نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آترازین (گزاپریم)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی، سیستمیک

 • نام تجاری: گزاپریم

 • پودر با قابیلت حل شوندگی: 80%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 1 کیلوگرمی

اکسی فلوروفن (گل)

تماس بگیرید
 • علفکش تماسی انتخابی

 • امولسیون: 24%

 • محصول: اگروالاید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی: 1 لیتری

پروپیزامید (سس اوت)

تماس بگیرید
 • علف کش سیستمیک انتخابی

 • سوسپانسیون: 50%

 • محصول: چین

 • شرکت وارد کننده : کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 10 لیتری

 • .

تری فلورالین (ترفلان)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی و بازدارنده تقسیم سلولی و رشد ریشه

 • امولسیون: 48%

 • محصول: شاندونگ بینونگ چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • مصرف قبل از کاشت باید بلافاصله تا عمق 5 تا 10 سانتی متری خاک مخلوط گردد.

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی: 1 لیتری

 • کارتن: 10 لیتری

توفوردی+ام س پ آ

تماس بگیرید
 • علفکش هورمونی،سیستمیک، انتخابی

 • مایع قابل حل در آب: 67/5%

 • محصول: اگرولاید هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی: 1 لیتری

سولفوسولفورون (آپیروس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: آپیروس

 • علفکش انتخابی، سیستمیک

 • WG: 75%

 • محصول: جی یو اگری ساینس هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی : 26.6 گرمی+1 لیتر سورفکتانت

 • در مزارع جو مورد استفاده قرار نگیرد.

 • لزوما همراه با سورفکتانت غیر یونی مانند سیتوویت مصرف گردد.

 • از کاشت چغندر قند،آفتابگردان،سورگوم درفصل بعد در مزرعه اجتناب شود.

فنوکساپروپ پی اتیل+ایمن کننده (پوماسوپر)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی،سیستمیک و تماسی

 • امولسیون روغن درآب: 7.5 %

 • محصول: چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 10 لیتری

کلتودیم (سلکت سوپر)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی،سیستمیک

 • امولسیون: 12%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی: 1 لیتری

کلوپیرالید (لونترال)

تماس بگیرید
 • علف کش سیستمیک،انتخابی

 • امولسیون: 30%

 • محصول: یانگ نونگ بایوساینس چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی: 500 سی سی

کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: تاپیک

 • علفکش انتخابی سیستمیک

 • امولسیون: 8%

 • محصول: جی یو هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • از مصرف در مزارع جو خودداری شود.

 • سمپاشی بوسیله هواپیما و سمپاش پشت تراکتوری انجام می شود.

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی: 1 لیتری

متری بوزین (سنکور)

تماس بگیرید
 • علفکش انتخابی و سیستمیک

 • پودر با قابلیت ترشوندگی: 70%

 • محصول: کراپ سیف هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی: 500 گرمی

نیکوسولفورون (کروز)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: کروز

 • علفکش انتخابی،سیستمیک

 • روغن قابل انتشار: 4%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 12 عددی