نمایش دادن همه 10 نتیجه

آزوکسی استروبین+دیفنوکونازول (اورتیواتاپ)

تماس بگیرید
 • قارچ کش سیستمیک با دامنه تاثیر گسترده

 • سوسپانسیون: 32.5.%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 2 تا 3 روز

 • بسته بندی: 250 سی سی

ایپرودیون+کاربندازیم (رورال تی اس)

تماس بگیرید
 • قارچ کش سیستمیک وتماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان

 • پودر با قابلیت تر شوندگی: 52.5%

 • محصول: رینبو چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 500 گرمی

پروپیکونازول (تیلت)

تماس بگیرید
 • قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

 • امولسیون : 25%

 • محصول: ایندوفیل هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: برای برنج و گندم و جو 30 روز،ذرت 21 روز

 • بسته بندی: 500 سی سی

پنکونازول (توپاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: توپاس

 • قاچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج که از طریق برگ جذب و به سایر نقاط گیاه جا به جا می شود.

 • EW: 20%

 • محصول: هانگژواو دراگون چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 14 روز

 • بسته بندی : 100 سی سی 

تیوفانات متیل (توپسين)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: توپسين

 • قاچ کش سیستمیک با عمل حفاظتی و معالجه ای

 • پودر با قابلیت تر شوندگی: 70%

 • محصول: جی یو اگروساینس هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد.

 • بسته بندی : 500 گرمی

سولفور

تماس بگیرید
 • قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک و تماسی حفاظتی و تدخینی

 • گرانول قابل پخش در آب: 80%

 • محصول: کراپ سیف هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 10 تا 15 روز

 • بسته بندی: 1 کیلوگرمی

فوزتیل آلومینیوم (الیت)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: الیت

 • قارچ کش و باکتری کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

 • گرانول قابل پخش در آب: 80%

 • محصول: لیمین چین

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 30 روز

 • بسته بندی : 500 گرمی

کاپتان (ارتوساید)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ارتوساید

 • قاچ کش با اثر حفاظتی و درمانی

 • به صورت محلول پاشی،ضدعفونی بذر و خاک مصرف قابل استفاده است.

 • پودر با قابلیت تر شوندگی: 50%

 • از مصرف کاپتان با روغن های گیاهی و همچنین با سموم  محتوی روغن ها و هر ماده ای که باعث ورود کاپتان به گیاه شود خودداری گردد.

 • محصول:  ایندوارگانیکس هند

 • شرکت وارد کننده: کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 10روز

 • بسته بندی : 1 کیلوگرمی

مانکوزب

تماس بگیرید
 • قاچ کش حفاظتی

 • پودر با قابلیت تر شوندگی : 500 گرمی

 • محصول:  اگروالاید هند

 • شرکت وارد کننده : کیمیا سبزینه پویا

 • استفاده از این سم روی سبزیجات و صیفی جات ممنوع می باشد.

 • دوره کارنس: 14 روز

 • بسته بندی :500 گرمی

 • .

هگزاکونازول (انویل)

تماس بگیرید
 • قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمان

 • سوسپانسیون: 5%

 • محصول: هند

 • شرکت وارد کننده : کیمیا سبزینه پویا

 • دوره کارنس: 14روز

 • بسته بندی : 250 سی سی

 • کارتن: 10 لیتری

 • .