نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سولفات پتاسیم (مستر سوپ)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: Mr. SOP

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • با حلالیت بالا

 • شماره ثبت: 10157

 • شرکت واردکننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر

 • بسته بندی: کیسه 25کیلوگرمی

 

مستر انزو

تماس بگیرید
 • روی

 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 84840

 • وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 12 لیتری

 • .

 

مستر بلک مامبا (اسید هیومیک)

تماس بگیرید
 • اسید هیومیک مایع

 • تنظیم کننده ph خاک و افزایش جذب آهن و فسفر

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • شماره ثبت: 24161

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: مایع سیاه رنگ

 • بسته بندی : 5 و 20 لیتری

مستر بور

تماس بگیرید
 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 80482

 • وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 12 لیتری

 • .

مستر سورتی

تماس بگیرید
 • آمینو اسید

 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 73501

 • وضعیت ظاهری: مایع قهوه ای رنگ

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 12 لیتری

 

مستر کامکس 21 (فسفیت پتاسیم)

تماس بگیرید
 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 74946

 • وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ

 • بسته بندی : 1 لیتری

 • کارتن: 12 لیتری

مستر کد (45آنزیم) 43_03_12

تماس بگیرید
 • نام تجاری: NPK 12_03_43

 • شماره ثبت: 26889

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر زرد رنگ

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

مستر کد (45آنزیم) 10_40_10

تماس بگیرید
 • نام تجاری: NPK 10_40_10

 • شماره ثبت:64740

 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر زرد رنگ

 • بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

 • .

مستر کد (45آنزیم) 20-20-20

تماس بگیرید
 • نام تجاری: NPK 20_20_20

 • شماره ثبت: 77548

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر سفید رنگ

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

مستر کد (45آنزیم) 30_05_15

تماس بگیرید
 • نام تجاری: NPK 15_05_30

 • شماره ثبت: 43432

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر زرد رنگ

 • بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

مستر کد (45آنزیم) 40_10_10

تماس بگیرید
 • نام تجاری: NPK 10_10_40

 • شماره ثبت: 03971

 • محصول: شرکت اگروتار ترکیه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر زرد رنگ

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

مستر میسترال 20-20-20 NPK

تماس بگیرید
 • نام تجاری: 43-03-12

 • عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA (به جز بر)

 • دارای 15 آنزیم

 • حلالیت بالا در آب

 • محصول:  شرکت اگروتار ترکیه

 • شماره ثبت: 21528

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر

 • بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی