نمایش دادن همه 3 نتیجه

آهن ارتو-ارتو 4/8 (هلیوپتاس)

تماس بگیرید
 • محصول : شرکت هلیوپتاس فرانسه

 • وارد کننده:مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 79736

 • بسته بندی :  1 کیلوگرمی

 • .

سولفات پتاسیم (هلیوپتاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سولوپتاس

 • محصول: شرکت هلیوپتاس فرانسه

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر سفید رنگ

 •  شماره ثبت: 37377

 • بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی

مونوپتاسیم فسفات (هلیوپتاس)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت هلیوپتاس فرانسه

 • وارد کننده: شرکت مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: پودر سفید رنگ

 •  شماره ثبت: 37141

 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی