نمایش 1–12 از 21 نتیجه

Supreme 77 (اسید هیومیک‌)

تماس بگیرید
 • خانواده سوپرهیوم

 • اسید هیومیک مایع

 • شماره ثبت: 74604

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 10_20 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 5 لیتری

آلگاتراوا

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی رنگ آور

 • شماره ثبت: 89755

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آلگاروت

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی ریشه زا

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • دز مصرف پیشنهادی: آبیاری 1_2 لیتر در 1000 لیتر، محلولپاشی 1.5_2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو اسید پودری

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای پودری

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_2 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_7 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 کیلویی

آمینو فروت ست مایع

تماس بگیرید
 • خانواده  فروت ست

 • شماره ثبت: 48350

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 1.5_2.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

اکسپلوژن N30

تماس بگیرید
 • خانواده سوپرهیوم پرهام

 • شماره ثبت: 25132

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 10_15 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 و 5 کیلویی

اکسترا فروت

تماس بگیرید
 • فروت ست + آنزیم

 • شماره ثبت: 01660

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1.5-2.5 در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

بیولایف

تماس بگیرید
 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 3-5 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 20-30 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 20 لیتری

پلت مرغی بیوتک

تماس بگیرید
 • شماره ثبت: 06615

 • دز مصرف پیشنهادی: چالکود 3-8 کیلوگرم به ازای هر درخت

 • در صورت پیش کشت 350-850 کیلوگرم در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 25 کیلویی

تریتاسول سالت لاس

 • خانواده تریتاسول

 • شماره ثبت: 79894

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 12-10 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1-5-10-20 لیتری

تریتاسول کلسیم

تماس بگیرید
 • خانواده تریتاسول

 • شماره ثبت: 32636

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 15-10 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1-5-10-20 لیتری

سوپرهیوم 20-20-20

تماس بگیرید
 • خانواده سوپر هیوم

 • شماره ثبت: 44909

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 5-10 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1-5-10-20 کیلویی