نمایش دادن همه 6 نتیجه

استوکلر (سورپاس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سورپاس

 • علفکش انتخابی و پیش رویشی مزارع ذرت

 • امولسیون: 50%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: ندارد

 • حجم: 500 سی سی

تریفلورالین (ترفلان)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ترفلان

 • علف کش انتخابی و پس رویشی (بذرکش) با تاثیر طولانی

 • امولسیون: 48%

 • میزان ماده موثره: 480 گرم بر لیتر

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • حجم: 500 سی سی

توفوردی+ام ث پ آ

تماس بگیرید
 • نام تجاری: یو 46 کمبی فلوید

 • علفکش هورمونی_سیستمیک و انتخابی

 • امولسیون: 67.5%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: ندارد.

 • حجم: 1 لیتری

کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)

برای ثبت سفارش تماس بگیرید
 • نام تجاری: تاپیک

 • علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع گندم

 • امولسیون: 8%

 • تولید کننده: سازگان شیمی

 • میزان ماده موثره: 80گرم بر لیتر

 • دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 30 روز می باشد.

 • حجم: 1لیتری

گلایفوزیت (رانداپ)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: رانداپ

 • علف کش غیر انتخابی سیستمیک

 • امولسیون: 41% (مایع قابل حل در آب)

 • ماده موثره: 410 گرم بر کیلوگرم

 • شرکت تولیدکننده: سازگان شیمی

 • دوره کارنس: این سم فاقد دوره کارنس می باشد

 • حجم: 1 و 5 لیتری

هالوکسی فوپ آر متیل (سوپرگالانت)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: سوپرگالانت

 • علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع کلزا، چغندر قند و پیاز

 • شرکت تولیدکننده: سازگان شیمی

 • امولسیون: 8.10%

 • میزان ماده موثره:  108گرم بر لیتر

 • حجم: 1لیتری